Tammanmaito ei pelkästään riitä

Käännös Dr. Crista Finkler-Schade alkuperäisestä artikkelista Hannoveraner lehdestä Nr.5/83

Varsat kasvavat ensimmäisen kuuden kuukauden aikana eniten koko kasvuiästään. Yli 80% varsan lopullisesta koosta saavutetaan tänä aikana eli varsan koko ja lihasmassa lisääntyy eniten ja nopeiten tänä aikana koko varsan kasvuiästä. Tästä johtuen varsalla on suhteessa suurempi ravinnon tarve kudosten kasvulle, veren kehitykselle ja luuston mineralisoitumiselle kuin muulloin. Riittääkö siis emän maito ja tuore ruoho vai tulisiko varsaa ruokkia tämän lisäksi?

 


Isoja eroja

Tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa, että suurimmassa osassa maata, pelkkä ruoho ja tammanmaito eivät riitä tyydyttämään varsan valtavaa ravintoaineiden tarvetta. Hyvin nuoret varsat eivät syö suuria määriä lisärehuja maidon lisäksi, jolloin saatavilla olevan vihreän ruohon ja heinän mineraalipitoisuus ei yleensä ole riittävä täyttääkseen kasvavan varsan tarpeen.

Varsan nopean painon kehityksen takia sen raajat ja nivelet ovat suuressa rasituksessa ensimmäisten kuuden elinkuukauden aikana. Erityisesti kasvun aktiivisimmissa vaiheissa, jos ravinteiden saanti on epätasapainossa tai varsalla on esimerkiksi virheelliset jalka-asennot, voi kehitys johtaa siihen, että luuston, jänteiden, siteiden ja nivelten kehityksessä tapahtuu haitallisia muutoksia. Ottaen huomioon maitovarsan nopean aineenvaihdunnan, kasvattajien tulisi tarkkaan suunnitella, miten varsan ravinnontarve pystyttäisiin optimaalisesti täyttämään.

Emän maito on tärkeintä ja parasta ravintoa maitovarsalle ja sitä on tarjolla koko ajan. Tämän tietää jokainen, joka on joskus menettänyt varsan emän ja on yrittänyt korvata varsalle menetetyn ravinnonlähteen. Maito sisältää kasvulle tärkeitä aineksia, energiaa, korkeatasoista valkuaista ja kalsiumia. Kuitenkin, mitä vanhemmaksi varsa kasvaa, sitä tärkeämmäksi muodostuu lisärehun osuus ruokinnassa ja sen laatu, jotta varsan ravinnontarve olisi optimaalinen.

  Rehujen laadun suhteen on havaittavissa erittäin suuria tallikohtaisia eroja, riippuen maaperän laadusta ja laidunmaan hoidon eroista. Siksi ei olekaan ihme, että jo vuosisatoja sitten juuri mineraalirikkaille paikkakunnille Saksassa on syntynyt iso keskittymä siittoloita, jossa korkeatasoisesta mineraalirikkaasta maaperästä kasvaa varsoille mineraalirikasta viherrehua suoraan suuhun. Lisäksi tammojen maidontuotannossa on suuria eroja. Tamma, joka tuottaa vain vähän maitoa, tuottaa varsalleen myös huomattavasti vähemmän maidosta saatavia ravinteita verrattuna emiin, jotka tuottavat paljon maitoa. Erityisen herkkiä maidon määrästä riippuen ovat pitoisuudet fosforissa ja magnesiumissa sekä hivenaineissa rauta, kupari ja sinkki, jotka ovat tärkeitä luuston kehitykselle. Varsan ravintoaineiden tarpeessa on kolmannen ja viidennen elinkuukauden välillä suuria eroja. Varsan paras mahdollinen kehitys riippuu suuresti tasapainoisesta ja riittävästä mineraalilisistä. Varsojen mahdollisimman varhainen lisärehuun totuttaminen on siis jatkokehityksenkin kannalta tärkeää.Tammojen on jäätävä ulkopuolelle: varsoilla on mahdollisuus
syödä niiden ikää ja tarvetta vastaavaa varsarehua.

Varsarehukaukalo

Pitäisikö varsan syödä emänsä kanssa? Niin tärkeätä kuin riittävä mineraalien syöttäminen onkin, on kuitenkin varottava sitä, että liian suuret energia- ja valkuaisainemäärät voivat kiihdyttää luuston ja lihaksien kasvua. Sen mukana tuoma lihasmassa ja paino johtavat lisääntyvään paineeseen nivelissä ja suurentaa riskiä luuston kehityksessä, josta saattaa seurata luuston kehityshäiriöitä. Varsan ruokkimista emän kaukalosta ei siksi olekaan suositeltavaa.

Varsan tutustuttaminen lisärehuun on varmasti helpointa aloittaa emän kanssa yhdessä ruokkimisella. Kuitenkin mahdollisimman pian tulisi varsalle antaa mahdollisuus syödä omasta varsarehukaukalostaan. Tammoille tarkoitetut lisärehut ovat energiansa ja valkuaispitoisuutensa suhteen varsoille liian suuret, sen lisäksi niiden mineraalipitoisuudet ovat liian alhaiset.

Se, kuinka paljon maitovarsan tulisi saada kauraa, mineraaleja ja varsarehua, riippuu paljon laitumesta - sen laadusta ja määrästä – ja lisäksi varsan sen hetkisestä ruokintakunnosta. Lisäruokinta tulisi aloittaa mahdollisimman ajoissa, mahdollisesti jo ensimmäisen elinkuukauden aikana. Jos tarjolla on riittävästi hyvälaatuista ruohoa ja varsa on normaalisti kehittynyt, lisärehuksi riittävät mineraalit, hiukan mysliä tai litistettyä kauraa, mutta kuitenkin vain sen verran, että mineraalit tulee syötyä. Jos vihreän tai tamman maidon määrä vähenee, niin litistetyn kauran ja/tai varsarehun määrää voi lisätä.

Erityisesti varsoille

Nykyään löytyy erityisesti maitovarsoille valmistettuja ja kehitettyjä mineraalivalmisteita. Niissä on tarkempi kalsium-fosfori suhde kuin muissa mineraalivalmisteissa ja ovat siksi juuri varsojen tarpeisiin sopivat. Laidunmineraalibrikettejä voi myös syöttää varsan koon suhteessa pienissä määrin varsoille. Näihin verrattuna varsalisärehuissa (Fohlenstarter) on suuremmat energia- ja valkuaisainemäärät, joilla on hyvä korvata maidon tai laitumen vähyyttä.

 

Mineraalivalmisteita ja varsarehuja tulisi annostella valmistajan antamien suosituksien mukaan, joskin varsarehuja tulisi tarjota säästeliäästi. Yleensä aloitetaan kourallisella lisärehua, johon voi varsan kehityksestä, tarpeesta ja iästä riippuen lisätä kauraa ja varsalisärehua (Fohlenstarter) aina yhden kilon päivittäiseen määrään asti 5-6 elinkuukauteen mennessä. Tämä ei ole kuitenkaan välttämättä tarpeellista, jos käytössä on hyvä laidun. Tällöin voi hyvä mineraalivalmiste olla jo riittävä.

Mineraalipastat

Lisärehut voidaan tarjota varsalle varsarehukaukalosta tai laitumella esimerkiksi järjestämällä varsoille oma ruokintapaikka, jonne tammat eivät pääse. Ruokintapaikka voidaan esimerkiksi aidata niin, että varsat pääsevät aidan ali, mutta emät eivät. Osa laidunbriketeistä voidaan ruokkia kädestä päivittäisen laidunkontrollin yhteydessä. Mineraaliköyhästä ravinnosta johtuvien häiriöiden välttämiseksi on käytännössä osoittautunut hyväksi käyttää jo ensimmäisten elinpäivien ja viikkojen aikana oraalisesti annettavia mineraalipastoja. Niin kauan, kun varsa ei vielä itse säännöllisesti syö lisärehuja, voidaan mineraalipastojen avulla varmistaa, että varsa saa tarvitsemansa mineraalit. Ne auttavat varsinkin, jos maitovarsalla on hyvin jäykät tai pystyt jalka-asennot, jotka saattavat johtua mineraalivajeesta.

Varsojen lisäruokinnan suhteen on tärkeää kartoittaa kasvatustilan olosuhteet. Jokaisen kasvattajan tulisi tuntea käytössä olevan laidunmaan ja rehun laatu ja sen perusteella suunnitella lisäruokinnan tarve, joka riippuu vuodenajasta ja säästä. Esimerkiksi kuivuudesta johtuva viherrehun vähyys tulisi huomioida. Tämän lisäksi kasvattajan on tehtävä eroja tamma- ja varsakohtaisille rehun tarpeille: Varsat, joiden emät tuottavat vain vähän maitoa tarvitsevat enemmän lisärehua, kuin varsat hyvin maitoa tuottavista emistä. Kasvuun suhteutetut energia- ja valkuaisainemäärät tarvitsevat rinnalleen tasapainoisen ja varsan tarpeeseen suhteutetun vitamiini- ja mineraalilisän varsan häiriöttömän luuston ja kokonaiskehityksen saavuttamisksi.
Taulukko: Varsan todellisen mineraalitarpeen täyttäminen
emänmaidolla 3. ja 5. elinkuukauden aikana
prosentuaalisesti esitettynä.Alkuperäisestä kääntänyt K.Siebrecht