Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta tukea hevosyrittäjille

Hevosalallakin menestys on yrittäjästä kiinni

Hevosalan yrityksille suunnattu koulutus Heli jatkuu elokuussa uudella koulutusohjelmalla. Kevään ohjelman palautteet olivat erinomaisia ja syksyinen tuleva koulutus on hiottu vielä entisestään.

Heli tarjoaa koulutusta hevosalan yritysten kehittämiseksi. Käytännönläheinen koulutus kehittää yrittäjien bisnestaitoja monipuolisesti ja tehostaa siten toiminnan kannattavuutta. Se on suunnattu Hämeen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueiden yrityksille.

-Osallistumalla yrittäjä saa pitkäjänteisemmän koulutustuen toimilleen. Kannattavuus on monilla tällä alalla todella heikko, joten tarvetta esimerkiksi talousasioiden opille todella on, toteaa hankkeen vetäjä, projektipäällikkö Taina Rinne Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksesta.

-Taloudellinen ajattelu on oltava kaikkien yritystä koskevien päätösten taustalla. Vain näin voi yritys tuottaa leivän päällekin jotain. Kun kannattavuus paranee ja toiminta alkaa rullaamaan, se auttaa myös jaksamaan paremmin, sanoo Rinne.

Verraton etu Helissä on aito verkostoituminen muiden samojen haasteiden kanssa painivien yrittäjien kanssa. -Helissä jatkuvuus edesauttaa tutustumaan toisiin ihan aidosti ja paljon syvällisemmin kuin yhden päivän seminaareissa. Pohja aidolle yhteistyöllekin on silloin ihan toinen, ja verkostoituminen voi parhaimmillaan olla pysyvääkin, toteaa Rinne.

Samoin kuin päättyneessä Helissäkin, toivotaan myös tulevaan ohjelmaan osallisiksi eri alojen yrityksiä. Koulutus rakennetaan tietoisesti palvelemaan monipuolisesti eri alojen edustajia. Liiketoiminnan lainalaisuudet kun ovat samat, oli toimiala mikä tahansa, muistuttaa Rinne. Ja vähän eri alalla toimivan yrittäjän suunnasta voi tulla varteenotettavia näkökulmia ja ideoita omaankin toimintaan.

Helissä pureudutaan talousasioiden ja alan verotuksen erityispiirteiden lisäksi investointi- ja rahoituskysymyksiin. Ohjelmaan sisältyy paneutumista myös asiakasajatteluun, oman yrityksen suunnitelmalliseen markkinointiin ja yrityksen johtamiseen. Koulutus vahvistaa osallistujayritysten tietoutta alan kehitystrendeistä ja menestystekijöistä. Tärkeänä koulutusteemana on myös yrittäjän oma jaksaminen.

-Paketti on mielekäs: laadukkaita neuvoja asiantuntijoiden johdolla ja runsas ideoiden ja ajatusten vaihdon mahdollisuus muiden kanssa. Hämeen ELY-keskuksen kautta kanavoitu Manner-Suomen Maaseudun Kehittämisohjelman rahallinen tukikin on näille yrityksille melkoinen. Moni onkin jo älynnyt napata kiinni tästä mahdollisuudesta. Vielä on paikkoja jäljellä, mainostaa projektipäällikkö Rinne, ja kehottaa yrittäjiä ilmoittautumaan rohkeasti mukaan.

Koulutus toteutetaan Ypäjällä yhdessä Hevosopiston kanssa. Yhteistyössä mukana ovat myös Hevosklusteri-hanke/Hippolis, ProAgria Häme ja HAMK.